मच्छेनारायण मन्दिर पश्चिमपट्टीको बाटोमा ढुंगाछपाई

MachchhegaunRockyCareeradJebsadSano Sansar1OracalrayBrightangel