vaccancy open in chandragiri municipal

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकृत १ र सामुदायिक नर्स १५ जना कर्मचारी आवश्यकता सूचना

चन्द्रागिरि नगरपालिकाको सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकृत १ र सामुदायिक नर्स १५ जना कर्मचारी आवश्यकता सूचना!!!