चन्द्रागिरि नगरपालिकाको सेवा प्रवाह वन्द रहने सम्वन्धी सूचना !