चन्द्रागिरि नगरपालिकाको जनसंख्या १ लाख ३६ हजार ९ सय २८

काठमाडौं। चन्द्रागिरि नगरपालिकाको प्रारम्भिक जनसंख्या १,३६,९२८ रहेको छ। तथ्यांक विभागले जारी गरेको प्रारम्भिक मतगणनाका अनुसार चन्द्रागिरि नगरपालिकामा महिलाको जनसंख्या ६८,३५० छ  भने पुरुषको जनसंख्या ६८,५७८ रहेको छ।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार चन्द्रागिरि नगरपालिकामा ३६,०१२ परिवार रहेका छन भने २२,०७० घरमा जनगणना गरिएको छ।