चन्द्रागिरि नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरुबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका लागि निवेदन माग

काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरुबाट प्रदान गरिने छात्रवृत्तिका लागि निवेदन माग गरिएको छ। चन्द्रागिरि नगरपालिकाले सूचना प्रकासित गरे संगै “प्रस्तुत विषयमा नगर छात्रवृत्ति व्यवस्थापन समितिको मिति २०७०।३।६ को निर्णय र संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ अनुसार यस नगरपालिकाभित्र सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने बिपन्न विद्यार्थीहरुले शै.स. २०७८ का लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न यही २०७८ साल आषाढ २०
गतेभित्र वडा कार्यालयको सिफारिससहित शिक्षा,युवा तथा खेलकुद शाखामा निवेदन दिनुहुन अनुरोध छ ।
निवेदनको ढाँचा संस्थागत विद्यालय छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ मा भए अनुसार सूचना उलेख गरेको छ।Chandragiri Letter Scholarship School Ward Office Scaled