बैदेशिक शिक्षाकालागि नयां बाटो ।।

हरेक बिध्यार्थि  रोजाइ मा पर्न सफल कलंकी चोक नजिक आवस्थित यस शैक्षिक परामर्श संस्थाले बिगत लामो समय देखि सफल भाषाका कक्षाहरु (IELTS,PTE तथाJapanese)गराउनुका साथै बैदेशिक शिक्षाकालागि चाहिने  सम्पूर्ण सेवाहरु  उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
बिशेगरि १२ सकेर आफ्नो भबिश्य सुनिश्चित गर्न चाहने भाईबैनीहरुलाई ध्यान मा राखी भारि छुटका साथ् IELTS,PTE तथा Japanese भाषाका नयाकक्षाहरुका लागि  Team Consult Kalanki लाइ सम्झन सक्नु हुनेछ ।