माध्यामिक बिद्यालय स्तरीय बक्तृत्व कला प्रतियोगिता संचालन हुने सम्बन्धमा

चन्द्रागिरी, चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं १५ को वडा अध्यक्ष शैक्षिक विकास कोषको आयोजनामा चन्द्रागिरी नगरपालिका ब्यापी माध्यामिक बिद्यालय स्तरीय बक्तृत्व कला प्रतियोगिता तपशीलको समय तालिका बमोजिम संचालन हुने हुदा प्रति बिद्यालय १ जना (मात्र) विद्यार्थी सहभागी गराई दिनुहुन अनुरोध छ |

तपशील:

माध्यामिक बिद्यालय स्तरीय (कक्षा ९-१०) बक्तृत्व कला प्रतियोगिता

शिर्षक : संघियता र सम्बृद्धि

स्थान : मुनाल क्लब, च.न.पा. १५

दर्ता : २०७५/०१/२५ गते  ११ बजे सम्म, च.न.पा. १५ वडा कार्यालय (साबिक तिनथाना गा.बि.स.)

प्रतियोगिता समय : २०७५/०१/२९ गते  ११:०० बजे

सम्पर्क : ०१ ४३१२१६१, ९८४१२४३२६५

पुरस्कार:

प्रथम रु. २५०००/-

दोस्रो रु. १००००/-

तेस्रो रु. ५०००/-