चन्द्रागिरि नगरपालिकामा रहेका बिद्यालयका लागि कोभिड १९ विरुद्धको खोप सम्वन्धी सूचनाjibss