चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा १ देखि वडा १५ सम्मको RDT र PCR विवरण

चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा १ देखि वडा १५ सम्मको RDT र PCR विवरण।Received 708351266374315 943x1024