मातातीर्थमा नगरस्तरीय अस्पतालको शिलान्यासjibss

मातातीर्थमा नगरस्तरीय अस्पतालको शिलान्यास तस्बिर!