कस कसको नाम पर्यो समानुपातिकमा ? हेराैँ ।

[embeddoc url=”https://chandragirinews.com/wp-content/uploads/2017/11/chandragirinews.pdf” download=”all”]