चन्द्रागिरि नगरपालिका पछिल्लो २४ घण्टामा नया संक्रमित संख्या-४jibss

चन्द्रागिरि नगरपालिका अन्तर्गत मिति २०७७ पौष २१ गते सम्मको COVID-19 को अवस्था |
पछिल्लो २४ घण्टामा नया संक्रमित संख्या-४