काठमाडौंको विभिन्न ठाउँमा भुपम्पको धक्का महसुस भएको छ ।

बिहान ५ बजेर २० मिनेटमा आएको भूकम्पको ढक्क महसुस भएको छ ।