चन्द्रागिरि नगरपालिकामा कोभिड १९ विरुद्धको जोन्सन एंड जोन्सन खोप संञ्चालन हुने