आ.व. २०७४।०७५ सालको पहिलाे किस्ता (श्रावण, भाद्र, अाश्विन, कार्तिक महिना) को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नु भएका (भत्ता बुझ्नु भएका) लाभग्राहिहरुको नामावली विवरण

आ.व. २०७४।०७५ सालको पहिलाे किस्ता (श्रावण, भाद्र, अाश्विन, कार्तिक महिना) को सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नु भएका (भत्ता बुझ्नु भएका) लाभग्राहिहरुको नामावली विवरणjibss

[embeddoc url=”https://chandragirinews.com/wp-content/uploads/2017/12/आ.व.-२०७४।०७५-सालको-पहिलाे-किस्ता-को-सामाजिक.pdf” download=”all”]
[pdf-embedder url=”https://chandragirinews.com/wp-content/uploads/2017/12/आ.व.-२०७४।०७५-सालको-पहिलाे-किस्ता-को-सामाजिक.pdf” title=”आ.व. २०७४।०७५ सालको पहिलाे किस्ता को सामाजिक”]