“कुनै संघ/संस्था/व्यक्तिले राहत वितरण लागि स्थानीय सरकारमा स्वीकृति लिनु पर्ने” गृह मन्त्रालय