LATEST UPDATE:- चन्द्रागिरि- १ मा एमालेको अग्रता कायमै

नगर प्रमुख मा
सुर्य :- ३१०
रुख :- २८९
ढल्केको छाता:- ४
कलम :- १
हलो :- २४
मादल :- ५
ह्र्दय :- १
लौरो :- ३
कैची :- ४
बद्र मत :- ३६

उप प्रमुख मा 
सुर्य :- ३२३
ग्लास :- ८३
ढलेको छाता :- १
हलो :- २६
कलम :- २
मादल :- ५
करुवा :-१
लौरो :- २
बदर मत :- २२६

वडा अध्यक्ष मा
सुर्य :- ३१२
रुख :- २८७
हलो :- २७
दलेको छाता :- २
मादल : – ६
लौरो :- ६
बदर मत :- ३६