चन्द्रागिरि- १ को मा कांग्रेसको अग्रता

नगर प्रमुख मा
सुर्य :- १५१
रुख :- १८२
ढल्केको छाता:- ३
कलम :- १
हलो :- १३
लौरो :- १
कैची :- ४
अन्य :- १jibss

उप प्रमुख मा 
सुर्य :- १६१
ग्लास :- ७७
ढलेको छाता :- १
हलो :- १४
कलम :- २
अन्य :- ३

वडा अध्यक्ष मा
सुर्य :- १५४
रुख :- १७४
हलो :- १४
अन्य :-  ७