चन्द्रागिरिमा नेकपा एमाले अघिअघि, काँग्रेस पछिपछि

नगर प्रमुख मा
सुर्य :- ३६८
रुख :- ३२०
ढल्केको छाता:- ४
कलम :- १
हलो :- २९
मादल :- ५
ह्र्दय :- १
लौरो :- ३
कैची :- ४
बद्र मत :- ४६jibss

उप प्रमुख मा 
सुर्य :- ३८१
ग्लास :- ८६
ढलेको छाता :- १
हलो :- ३१
कलम :- २
मादल :- ५
करुवा :-१
लौरो :- ६
बदर मत :- २७२

वडा अध्यक्ष मा
सुर्य :- ३७२
रुख :- ३२०
हलो :- ३२
दलेको छाता :- २
मादल : – ६
लौरो :- ६
बदर मत :- ४१