काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ र १० को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रणालीको विस्तृत विवरण

प्रतिनिधिसभा सदस्य तर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचन क्षेत्रअनुसार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ को विस्तृत विवरण :-jibss

Details of Kathmandu Constituency No. 9 and 10

प्रतिनिधिसभा सदस्य तर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचन क्षेत्रअनुसार काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० को विस्तृत विवरण :-

Details of Kathmandu Constituency No. 9 and 10