काठमाडौं क्षेत्र नं. १० को प्रतिनिधि र प्रदेस सभा सदस्यको मतपत्र नमुना सार्वजनिक (नमुना पत्र सहित)

निर्वाचन आयोग नेपालले काठमाडौं क्षेत्र नं. १० को प्रतिनिधि र प्रदेस सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र नमुना सार्वजनिक गरेको छ।jibss

काठमाडौं क्षेत्र नं. १० प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र नमुना ।

namuna patra ktm 10

काठमाडौं क्षेत्र नं. १० ‘१’ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र नमुना ।

namuna patra ktm 10

काठमाडौं क्षेत्र नं. १० ‘२’ प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ पहिलो हुने निर्वाचन हुने निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र नमुना ।

namuna patra ktm 10

काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ को प्रतिनिधि र प्रदेस सभा सदस्यको मतपत्र नमुना सार्वजनिक (नमुना पत्र सहित)

काठमाडौं क्षेत्र नं. ९ को प्रतिनिधि र प्रदेस सभा सदस्यको मतपत्र नमुना सार्वजनिक (नमुना पत्र सहित)