अाँखा, नाक, कान र घाँटीकाे नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर