अाकाशबाट यस्तो देखियो कलंकी

विमानबाट देखिएको काठमाडौँको कलंकी क्षेत्र। तस्बिर: रासस

Rocky
Careerad
Jebsad
Bambooadd