चन्द्रागिरि नगरपालिका वडा १५ मा खड्कुलेपूल बाट खड्कागाउ जाने बाटो र मारवाडी टोल जाने बाटो पीच गर्ने काम सम्पन्न।