गुजुधारा चोक स्तिथ रोक्न निषेधको बोर्ड हाल्दै सदभाव नेपाल टिम र महानगरीय प्रहरी थानकोट

Stop1
Stop2
Stop3
Stop4