गुजुधारा चोक स्तिथ रोक्न निषेधको बोर्ड हाल्दै सदभाव नेपाल टिम र महानगरीय प्रहरी थानकोट