चन्द्रागिरि को सतुङ्गलमा फेरि एकजना ७ बर्ष का बालक कोरोना सन्क्रमित थपिए

चन्द्रागिरि को सतुङ्गलमा फेरि एकजना ७ बर्ष का बालक कोरोना सन्क्रमित थपिए। थप विवरण आउन बाकी…