चन्द्रागिरि नगरपालिकाको निवन्ध प्रतियोगितामा सहभागी हुने सम्बन्धमा(च.न.पा स्थित सबै बिद्यालयहरु)