चन्द्रागिरि नगरपालिकाको विज्ञापनदाताहरुको तथ्याङ्क संकलन सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वान गरिएको सुचना |