चन्द्रागिरि नगरपालिका अन्तर्गत रहेका एम्बुलेन्सका सम्पर्क नम्बर।