चन्द्रागिरि वडा नं ७ मा दादुरा र रुबेला खाेप केन्द्र खाेप संन्चालन!