चन्द्रागिरी नगरपालिकाको गोला सहितको माहुरी घार वितरण सम्बन्धमा सूचना