जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय काठमाडौँ का प्रतिनिधि द्वारा चन्द्रागिरि न​ग​रपालिकाको निर्माण भ​व​न कार्य​को निरीक्षण त​था अव​लोकन (भिडियो सहित)