धिमे, धाँ आदि बाजा सहित किसिपिदी नेवा पुच कृष्ण मन्दिर पाटनमा लाखे नाच

श्री कृष्ण अस्त्मी को पावन अवसरमा धिमे, धाँ आदि बाजा सहित किसिपिदी नेवा पुच ले कृष्ण मन्दिर पाटन स्तिथ लाखे नाच प्रस्तुत गरेका तस्बिर!jibss