फोन गरी फेसबुक ह्याक भएको, अश्लिल फोटो तथा तस्वीरहरू भाइरल भइरहेको छ भने देखि सावधानjibss