बाैथली चोक देखी प्राधिकरण गेट सम्म ढलान कार्य हुदै!jibss

चन्द्रागिरी, 

चन्द्रागिरी वडा ८ स्तिथ बाैथली चोक देखी प्राधिकरण गेट सम्म ढलान कार्य हुदै!