मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थ निषेधित क्षेत्र सम्बन्धित सूचना