मातातिर्थको मूल द्वार कञ्चनबस्ती बुध्दचोक देखि नेपाल बिधुत प्राधिकरणको गेट सम्मको बाटो पिज सम्पन्न

मातातिर्थको मूल द्वार कञ्चनबस्ती बुध्दचोक देखि नेपाल बिधुत प्राधिकरणको गेट सम्मको बाटो पिज सम्पन्न!