वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा सहभागी पठाइदिने सम्बन्धमाjibss