वृद्धभत्ता ४ हजार पुग्यो

सरकारले जेष्ठ  नागरिकको भत्ता बढाएको छ । भत्ता बढाएर ४ हजार पुर्याइएकोहो।