चन्द्रागिरि नगरले जेष्ठ नागरिकहरुलाइ सुगर र प्रेसर रोगको निशुल्क औषधि वितरण गर्ने