चन्द्रागिरि नगरपालिकाको कोभिड १९ विरुद्धको खोप सम्वन्धी सूचना