परिचयपत्र नभएकालाई कोठा भाडामा नदिनु : गृह मन्त्रालयको अनुरोध (सूचना सहित)

काठमाडौं : गृहमन्त्रालयले परिचयपत्र नभएकालाई कोठा वा फ्ल्याट भाडामा नदिन अनुरोध गरेको छ ।

सूचना:-