चन्द्रागिरि नगरपालिकाले फुटपाथ ठेलागाडा पसल, अनधिकृत पार्किङ्ग तथा नियम विपरित बनेका संरचना हटाउने

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले फुटपाथ ठेलागाडा पसल, अनधिकृत पार्किङ्ग तथा नियम विपरित बनेका संरचना हटाउने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक सुचना जारि गरेक छ।

च.न.पा हेमराज अर्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत द्वारा जारि गरिएको उक्त सुचनामा चन्द्रागिरि नगरपालिका अन्तर्गतका मुख्य सडक एवं सहायक भित्री सडकहरुको दाँया वायाँ रहेका पसलहरुमा फुटपाथमा समेत मालसामान राखी व्यापार तथा व्यवसाय संचालन गर्ने र अनधिकृत पार्किङ्गले गर्दा सर्वसाधारण नागरिकहरुलाई आवतजावतमा असुविधा भएको साथै नियम विपरित बनेका संरचनाहरुबाट सडक दुर्घटनाको जोखिम बढेको साथै सहरी सौन्दर्यतामा समेत असर गरेको हुँदा सार्वजनिक सडकहरुको अनधिकृत प्रयोगलाई रोक्न फुटपाथ ठेलागाडा पसल र अनधिकृत पार्किङ्ग तथा सडक पेटी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी नियम विपरित बनाईएका जुनसुकै संरचना तत्काल हटाई खाली गर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । आफूले निर्माण गरेका नियम विपरितका संरचना सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था आफैले तत्काल नहटाएमा नगरपालिकाबाट हटाउन लगाई सो कार्यमा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्ति/संस्थाबाटै असूल उपर गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गरिएको छ । सूचनाको अवज्ञा भएको पाइएमा नगर प्रहरी परिचालन गरी नगरपालिकाको जानकारी गरिएको छ।