कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचार गराउँदा कीर्तिपुरमा नगरबासीलाई ५० प्रतिशतसम्म छुट