कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना !

काठमाण्डौ ,  असार १३।

कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीहरुलाई अत्यन्त जरुरी सुचना प्रकासित भएको छ। रास्ट्रिय परिक्षा बोर्डले आवेदन फारम बुझाउने म्याद थप गर्ने सम्बन्धि सुचना जारी गरेको हो ।

सुचना :