च.न.पा ६ मा मापदण्ड विपरीत संचालन गरिएको मदिराजन्य व्यवसाय ३५ दिनभित्र बन्द गर्नुपर्ने सुचना