च.न.पा ६ मा मापदण्ड विपरीत संचालन गरिएको मदिराजन्य व्यवसाय ३५ दिनभित्र बन्द गर्नुपर्ने सुचना

Notice to close the liquor business operating against the standards in C.N.P.6 within 35 daysjibss