बलम्बु स्थित हरियालीमा कालो पत्रे को काम हुदै!

चन्द्रागिरी, च.न.पा बलम्बु१२ स्थित हरियाली मा कलो पत्रे को काम हुदै!

फोटो सौजन्य:- प्रकाश श्रेष्ठ