चन्द्रागिरि वडा ६ को सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा