खुशी खुशी चोक देखि भुसिङखेल सम्मको २६८ मिटर बाटो ढलान कार्य सम्पन्न !!!

चन्द्रागिरी, चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा ८ को खुशी खुशी चोक देखि भुसिङखेल सम्मको २६८ मिटर बाटो ढलान कार्य सम्पन्न !

तस्बिर:- सन्तोस खड्का