अन्तर- माध्यमिक बिधालय हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्पन्न!(तस्बिर)

अन्तर- माध्यमिक बिधालय हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता मङ्गोलदय माविमा सम्पन्न!Hajirjawaf 1 Hajirjawaf 2 Hajirjawaf 3 Hajirjawaf 4 Hajirjawaf 5 Hajirjawaf 6 Hajirjawaf 7 Hajirjawaf 8 Hajirjawaf 9 Hajirjawaf 10 Hajirjawaf 11 Hajirjawaf 12 Hajirjawaf 13 Hajirjawaf 14 Hajirjawaf 15 Hajirjawaf 16 Hajirjawaf 17 Hajirjawaf 18 Hajirjawaf 19 Hajirjawaf 20 Hajirjawaf 21 Hajirjawaf 22 Hajirjawaf 23 Hajirjawaf 24